Mesajul de Paște al Generalului 2023 „S-a isprăvit” (Ioan 19:30)

Această sărbătoare de Paște are loc în contextul în care liderii Armatei Salvării din întreaga lume au fost chemați să aleagă un nou General. Privilegiul de a servi în rolul de Lideri Internaționali se apropie acum de sfârșit pentru Comisarul Rosalie și pentru mine, iar noi căutăm să finalizăm ceea ce ne-am propus să facem. În curând va trebui să spunem:

„S-a isprăvit”. 

Așadar, atunci când reflectez asupra Paștelui, mă simt atras de cuvintele lui Isus pe cruce:

“S-a isprăvit”. Dar cât de profunde sunt acele cuvinte de pe buzele lui Isus, așa cum sunt consemnate în Ioan 19:30. Viața și slujirea Sa pământească – cea mai mare dintre toate viețile umane și cea mai de anvergură dintre toate slujirile – s-au încheiat. 

S-a isprăvit.

Dar cuvintele “S-a isprăvit” capătă o semnificație și mai profundă atunci când ne gândim că Iisus le-a rostit în aramaică, limba sa, astfel încât cuvântul pe care l-a folosit indică o supunere totală – încheiată înainte de a muri. În Hristos, Dumnezeu-Cel-Care-Nu-Putea-Muri s-a supus în mod voluntar și complet pentru a deveni om. Făcând acest lucru, a experimentat durerea, suferința și moartea însăși. Pavel amintește acest lucru în Filipeni 2:5-8 (VDC) când scrie: „Să aveți în voi gândul acesta, care era și în Hristos Isus: El măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci S-a dezbrăcat pe Sine Însuși și a luat un chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, S-a smerit și S-a făcut ascultător până la moarte, și încă moarte de cruce”. Isus se îmbracă cu umanitatea noastră. El ne înțelege. El a experimentat extremitatea unei execuții publice cu toată umilința ei. Identificarea Sa cu noi în experiența umană – inclusiv durerea, suferința și moartea – este completă. 

S-a isprăvit.

Când Ioan și-a scris mai târziu Evanghelia în greacă, a consemnat “S-a isprăvit” ca fiind ultimele cuvinte ale lui Iisus, folosind un cuvânt din lumea finanțelor care înseamnă “plătit integral”. Astfel, evanghelistul ne amintește că, prin supunerea completă a lui Iisus, a plătit datoria păcatului pentru întreaga omenire. Pe cruce, contul nostru a fost plătit integral. Pavel leagă “plătit integral” de faptul că nu ne mai punem la socoteală păcatele și de accentul important pus pe reconcilierea prin cruce. El descrie acest lucru în 2 Corinteni 5:19 (VDC): „Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu Sine, neținându-le în socoteală păcatele lor, și ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări.” Problema nu mai este păcatul – singurul lucru important este modul în care vom răspunde unui Mântuitor care a plătit integral contul. 

S-a isprăvit.

La începutul anului, am afirmat „Dumnezeu o dată pentru totdeauna”. În Romani 6:10 citim: „Fiindcă, prin moartea de care a murit, El a murit pentru păcat o data pentru totdeauna, iar prin viața pe care o trăiește, trăiește pentru Dumnezeu”. Asigurarea lui Dumnezeu pentru noi a început cu un nou legământ, care a început cu crucea. O dată pentru totdeauna. Plătită integral. Evrei 9:28 ne amintește că Hristos S-a adus jertfă o singură data, ca să poarte păcatele multora, inclusiv ale noastre, în timp ce Ioan 1:29 proclamă: „Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii” (VDC). Acesta este păcatul meu și păcatul tău.

S-a isprăvit.

În adevărul că Hristos a murit o dată pentru toți, există și adevărul că El trăiește și, pentru că El trăiește, putem trăi și noi. Aceasta este esența mesajului de Paște. Indiferent de ceea ce se întâmplă, adevărul acțiunii lui Dumnezeu în favoarea noastră rămâne solid ca piatra. Indiferent de ceea ce vine, suntem în siguranță în mâinile Lui și pe deplin conștienți de asigurarea Sa. Indiferent de ceea ce vine, putem trăi ca „mai mult decât învingători” și „biruitori în mijlocul tuturor lucrurilor”, deoarece harul Său este suficient și El este credincios. Romani 5:8 spune: „Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi”. S-a încheiat! O dată și pentru totdeauna… și asta schimbă totul.

S-a isprăvit.

Comisarul Rosalie este alături de mine pentru a vă transmite calde urări de Paște.

Brian Peddle

General