20.01.2018

Viziune

O SINGURĂ ARMATĂVedem o Armată creată și plină de Dumnezeu pentru secolul 21 – fiind convinși de chemarea și de avansarea noastră împreună

Ne vom…

 • aprofunda viața spirituală
 • uni în rugăciune
 • identifica și dezvolta liderii
 • spori autofinațarea și apelul la sacrificiu

O SINGURĂ MISIUNE: În lumea celor răniți, frânți, singuri, dezamăgiți și pierduți, vom ajunge la ei cu dragoste prin toate mijloacele

Vom…

 • pune accentul asupra misiunii noastre integrate
 • ajunge la tineri și copii și îi vom implica
 • lua apărarea celor marginalizați și îi vom sluji
 • încuraja inovarea în misiune

UN SINGUR MESAJ: Cu ajutorul mesajului transformator al lui Isus, care aduce liberate, speranță și viață

Noi vom…

 • vorbi fără nicio rușine cu Hristos
 • reafirma credința noastră în transformare
 • evangheliza și disciplina eficient
 • oferi resurse didactice de calitate

 Studii Biblice pentru O Singură Armată, O Singură Misiune și Un Singur Mesaj

*Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați http://www.salvationarmy.org/