20.01.2018

Doctrine

După cum e prevăzut în Anexa 1 din Legea Armatei Salvării 1980

Noi credem că Sfintele Scripturi ale Vechiului şi Noului Testament au fost date prin inspiraţia lui Dumnezeu şi numai ele constituie legea divină a credinţei şi vieţii creştine.

Noi credem că există un singur Dumnezeu, absolut desăvârşit, Creatorul, Păzitorul şi Guvernatorul tuturor lucrurilor şi numai El este Obiectul adevărat al închinării religioase.

Noi credem că există trei Persoane în Divinitate – Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, întregi în esenţă şi coegali în putere şi glorie.

Noi credem că în persoana lui Isus Hristos sunt unite două naturi, cea divină şi cea umană, de aceea El este cu adevărat şi pe deplin Dumnezeu precum şi cu adevărat şi pe deplin om.

Noi credem că primii noştri părinţi au fost creaţi inocenţi, dar din cauza neascultării lor, şi-au pierdut puritatea şi fericirea şi, ca rezultat al căderii lor în păcat, toţi oamenii au devenit păcătoşi, total depravaţi, şi astfel îndură pe bună dreptate mânia lui Dumnezeu.

Noi credem că Domnul Iisus Hristos, prin suferinţa şi moartea Sa, a răscumpărat întreaga lume, pentru ca oricine crede în El, să fie salvat.

Noi credem că pocăinţa în faţa lui Dumnezeu, credinţa în Domnul nostru Iisus Hristos şi renaşterea spirituală prin Duhul Sfânt sunt necesare pentru salvare.

Noi credem că suntem îndreptăţiţi prin harul credinţei în Domnul nostru Iisus Hristos şi cine crede, are această mărturie în el însuşi.

Noi credem că păstrarea salvării depinde de credinţa noastră, continuă şi supusă faţă de Hristos.

Noi credem că fiecare credincios are privilegiul să fie sfinţit pe deplin, astfel ca duhul, sufletul şi trupul să fie păstrate fără prihană la venirea Domnului nostru Iisus Hristos.

Noi credem în nemurirea sufletului, în învierea trupului, în judecata cea mare la sfârşitul lumii, în fericirea eternă a celor neprihăniţi şi pedeapsa veşnică a celor păcătoşi.