20.01.2018

Declarații de poziție

Consiliul Internațional pentru Probleme Morale și Sociale (CIPMS) îl consiliază pe General cu privire la problemele morale și sociale contemporane și recomandă declarații oficiale de poziție referitor la acestea.

Membrii provin din toate părțile lumii și includ atât ofițeri, cât și soldați din Armata Salvării. De asemenea, Consiliul solicită expertiză din exteriorul Mișcării atunci când este necesar.

Declarațiile de poziție ale Armatei Salvării prezintă elementele din Scriptură și principiile care stau la baza declarațiilor. Acestea sunt destinate să ofere informații publicului și îndrumări Salvaționiștilor și, înainte de a fi publicate, trebuie aprobate de General. Deși este de înțeles că fiecare Salvaționist poate avea o părere diferită pe o anumită temă, declarațiile oficiale făcute de ofițerii Armatei Salvării și de aceia care vorbesc în numele Mișcării trebuie să fie în concordanță cu poziția declarată.

Deși se acordă o atenție deosebită fiecărei declarații de poziție înainte de publicarea sa, acestea fac obiectul unei revizuiri periodice. Prin urmare, se poate afirma că acestea reprezintă punctul de vedere al Armatei Salvării asupra unui subiect la un moment dat.

*Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați http://www.salvationarmy.org/