Pregătit pentru misiune

Cuvintele Colonelului Jostein Nielsen.

În ultimele două bloguri am folosit jocul de șah ca o ilustrare a războiului spiritual – și vreau să îl folosesc din nou: 

Cel mai bun jucător de șah din lume și campionul mondial Magnus Carlsen (1)spune că trebuie să fie pregătit pentru a-și câștiga jocurile. Prin urmare, el face o mulțime de pregătiri mentale și fizice și exerciții pentru a fi gata de luptă. 

 

Când continui să folosesc jocul de șah în contextul luptei spirituale, a fi potrivit pentru această misiune are sensul de a fi pregătit pentru luptă. În mai multe dintre scrisorile sale, Pavel a comparat misiunea cu prezența într-o luptă sau într-o cursă pe o arenă sportivă:

M-am luptat lupta cea bună, mi-am sfârşit alergarea, am păzit credinţa.
2 Timotei 4:7

În această luptă folosim “arma” binelui pentru a învinge răul:

Nu te lăsa învins de rău, ci învinge răul prin bine.
Romani 12:21

Mai mult, Pavel subliniază că lupta noastră nu este împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva puterilor acestei lumi întunecate și împotriva forțelor duhovnicești ale răului. Pentru a putea merge în această luptă, trebuie să fim puternici în Domnul și în puterea Sa (2). Foarte adesea principiile valabile într-un context fizic vor fi, de asemenea, aplicabile în sfera spirituală, lucru exprimat și de Pavel:

Căci disciplinarea trupului este de puţin folos, dar evlavia este de folos în toate, fiindcă ea are promisiunea vieţii de acum şi a celei care va să vină
1 Timotei 4:8

Dacă vreau să mă antrenez pentru o jumătate de maraton, pot folosi o aplicație pentru a stabili un program de pregătire pentru pregătirea pentru cursa dată. În săptămânile următoare, voi împărtăși câteva idei despre ceea ce înseamnă „formarea în viața sfântă” în termeni practici. Cu toate acestea, programul începe cu cunoașterea cine sunt în Isus Hristos și se termină cu conștientizarea că El trăiește în mine. 

‘Mana’ pentru astăzi:

Pentru a fi pregătit pentru misiune, trebuie să fii instruit în viața sfântă

————————————– 
(1) Nu este important, dar vreau să vă spun că Magnus este din Norvegia 
(2) Efeseni 6:10-12 

(3) în versiunea în limba engleză: „formarea în viața sfântă”