O nouă mișcare!

Cuvintele Colonelului Jostein Nielsen.

Când citim poveștile din Vechiul Testament, nu este greu să vedem cum se mișcă Dumnezeu în și prin poporul ales și cum dezvăluie, de asemenea, care sunt planurile lui. Autorul scrisorii către evrei a capturat acest lucru și l-a descris astfel:

În trecut, Dumnezeu le-a vorbit strămoşilor noştri prin profeţi de multe ori şi în multe feluri, însă în aceste zile de pe urmă El ne-a vorbit prin Fiul, pe Care L-a pus moştenitor al tuturor lucrurilor şi prin Care a făcut veacurile.
Evrei 1:1-2

Credința că Isus Hristos era prezent în Dumnezeu – „primul care s-a mișcat” – când lumea a fost creată, a fost foarte importantă pentru primii adepți ai Căii, care mai târziu au fost numiți creștini. Când Dumnezeu a devenit carne, prezența și identificarea sa cu creația sa au devenit și mai evidente. Dumnezeu nu a fost doar un Creator îndepărtat, ci a trăit ca ființă umană printre oamenii obișnuiți, „a fost ispitit în toate felurile, ca şi noi, dar fără să păcătuiască”. (1).

Profeții au văzut că acest lucru se va întâmpla, iar Isaia l-a descris astfel:

Căci aşa vorbeşte Cel Preaînalt şi Cel Preaînălţat,
Cel Ce trăieşte veşnic şi al Cărui Nume este sfânt:
„Eu locuiesc într-un loc înalt şi sfânt,
dar sunt şi cu cel zdrobit şi smerit în duh,
ca să înviorez duhurile celor smeriţi
şi inimile celor zdrobiţi.”

Isaia 57:15

Prin urmare, nașterea lui Isus Hristos este atât de vitală pentru credința creștină și pentru impulsul planului de mântuire al lui Dumnezeu. În întrupare primul care s-a mișcat dă creației sale o nouă mișcare. Unele dintre ultimele cuvinte ale lui Isus au fost: „Du-te, prin urmare …” 

– Dacă nu înțelegem misterul întrupării, dar tot ne dorim să facem ceea ce ne cere să facem, probabil că vom încerca să ne mișcăm, dar cu frâna de mână pornită. Mai multe despre încarnarea în reflecția asupra „ celei de-a treia mișcare” vor fi săptămâna viitoare

‘Mana’ pentru astăzi:

Mă mișc pentru că este mereu cu mine (2)

——————————-
(1) Evrei 4:15
(2) Matei 28:20