Cine sunt?

Cuvintele Colonelului Jostein Nielsen.

De Crăciun am primit în dar o carte foarte bună. Autorul este suedez și scrie cărți profunde despre problemele creștine. Timp de mulți ani a predicat în conferințe pentru oameni de toate vârstele. El scrie că s-a rugat pentru oameni timp de mulți ani. Cu toate acestea, în ultimii zece ani, cînd întreba oamenii de ce vin

să se roage, un număr tot mai mare din ei răspundea:

pentru că nu știu cine sunt!

Unul dintre rezultatele celei de-a treia mișcări, venirea Duhului Sfânt în Ziua Cincizecimii, a fost că credincioșii au primit o nouă identitate. Dintr-odată au devenit conștienți de fap
tul că ei nu numai că au fost mântuiți în Hristos, dar de acum înainte și Duhul lui Hristos a sălășluit în ei. Credincioșii au devenit trupul lui Hristos. Pâinea cerului nu se mai limita la o singură pâine. În Ziua Cincizecimii, această pâine a fost împărțită mai întâi în 120 bucăți, și după câteva ore în alte 3000 de bucăți.
Paul surprinde acest lucru într-un mod minunat:

Aşa cum trupul este unul şi are multe mădulare, iar toate mădularele trupului, deşi multe, sunt un trup, la fel este şi cu Cristos. Noi toţi am fost botezaţi într-un singur Duh, într-un singur trup, fie iudei, fie greci, fie sclavi, fie oameni liberi, şi tuturor ne-a fost dat să bem dint

r-un singur Duh. Într-adevăr, trupul nu este alcătuit numai dintr-un singur mădular, ci din mai multe.1 Corintieni 12:12-14

Când suntem conștienți de această parte a identității noastre, ruperea pâinii cerului în lumea noastră va continua în timp ce noi vom răspândi identitatea Lui ca sacramente vii în întreaga lume în 2018. Pe măsură ce vom continua să ne mișcăm în acest fel, impulsul lui Dumnezeu, avântul lui Dumnezeu va fi păstrat. Există mult mai multe pentru identitatea noastră care ne vor ține în mișcare – despre aceasta veți putea citi în următorul blog.

„Mana” pentru astăzi:

Mă mișc ca pâinea ruptă a lui Hristos