Ce este „un singur botez”?

Cuvintele Colonelului Jostein Nielsen.

Imediat ți se va părea la fel de dificil să găsești un răspuns la ce înseamnă „un singur botez”, similar efortului depus pentru a găsi răspuns la întrebarea ce este „o singură credință”. Analizând discuțiile care au avut loc de-a lungul istoriei bisericii, de multe ori acestea se reduc la o întrebare despre Botezul copiilor sau cel al adulților, și dacă ritualul ar trebui să fie perceput drept fiind simbolic sau dacă „harul” apare în elementele ritualului sau în actul în sine. 

Pavel s-a referit de fapt la mai multe tipuri de botez. El a întrebat ucenicii din Efes ce fel de botez au primit aceștia. Atunci când a aflat că acesta a fost botezul lui Ioan, Pavel le-a vorbit iar rezultatul a fost că ei au fost botezați în numele Domnului Isus (1). După aceasta, Pavel și-a pus mâinile peste ei și aceștia au fost botezați în Duhul Sfânt

Când Pavel s-a referit la strămoși, el a scris că „toți au fost botezați pentru Moise în nor și în mare” (2). Acest lucru indică faptul că botezul este o tranziție într-o nouă fază a vieții, cu o nouă direcție. 

În învățătura sa despre păstrarea unității Duhului prin legătura păcii (3) unde el scrie, de asemenea, despre un singur botez, nu cred că Pavel nu a avut botezul în apă sau botezul Duhului Sfânt în minte. Eu cred că el doar s-a gândit la faptul că suntem „botezați în moartea lui Isus”Acest botez este unul și același pentru toți credincioșii născuți din nou. Modul în care diferite biserici aleg să sărbătorească acest lucru este subordonat faptului că „am fost uniți cu el într-o moarte ca a lui”(4). De asemenea, Isus a vorbit despre propria moarte ca de un botez (5). 

Eu cred că contextul „unui singur botez” întărește această interpretare. „O singură speranță” presupune că am crescut în Hristos într-o moarte cum a avut-o El, și voi fi unit cu el într-o înviere ca a Lui (6). Pentru că, dacă pretind că am „un singur Dumnezeu”, acest lucru se poate întâmpla doar după ce ego-ul meu va muri cu el pentru a-mi permite să trăiesc în el. Având în vedere acest lucru, pot să văd un singur botez adevărat. Modul cum bisericile aleg să simbolizeze acest lucru nu are nici o valoare dacă nu aduce oamenii să trăiască viața reînnoită, ca noi creaturi în Isus. 

„Mana” pentru astăzi: 

Există doar „un singur botez” care ne unește cu Hristos și unul cu altul.

__________________________________________ 
(1) Faptele Apostolilor 19:3-4 
(2) 1 Corintieni 10:2 
(3) Depune orice efort pentru a păstra unitatea Duhului prin legătura păcii. Este un singur trup şi un singur Duh, aşa cum şi voi aţi fost chemaţi la o singură nădejde, un Domn, o credinţă, un botez… Efeseni 4:3-5 
(4) Romani 6:3-4 
(5) Luca 12:50 
(6) Romani 6:5
* Thanks to Bodil Østergreen for letting me use this picture of the cross she bought in Assisi. On FB she writes: God stretches out his hand to you. You can choose whether you want to accept God’s hand and stretch your hand to your fellow human beings.