Al cui este darul?

Cuvintele Colonelului Jostein Nielsen.

La predarea temei darurilor spirituale, rareori am folosit chestionare care sunt create pentru a ajuta oamenii să-și găsească darul. După părerea mea, motivul pentru care au fost utilizate rar este că utilitatea lor este limitată. Chestionarele sunt bune deoarece demistifică subiectul; și sunt bune deoarece contribuie la menținerea unei atenții asupra unei resurse importante pentru toți creștinii. 

Cu toate acestea, mi-e teamă că pot limita lucrarea Duhului în și prin noi, prin concentrarea pe „Care este darul tău spiritual?” Pentru că este darul meu un dar spiritual cu adevărat? 

Da, știu că Petru a spus ologului:

„Argint şi aur n-am, însă ceea ce am, îţi dau: în Numele lui Isus Cristos din Nazaret, ridică-te şi umblă!“
Faptele Apostolilor 3:6

Dar sunt convins că Petru nu a considerat că acesta este darul lui. El era 100% dependent de Duhul Sfânt. 

Când oamenii mă întreabă dacă am un dar spiritual, prefer să răspund „Nu”. Deoarece, chiar dacă oamenii au fost vindecați ca urmare a rugăciunii, aceasta nu are nimic de-a face cu mine. Dacă ar fi fost dar, ar fi trebuit să se întâmple de fiecare dată când m-am rugat pentru vindecare. Darurile spirituale aparțin Duhului Sfânt. 

Pavel a văzut mai mulți oameni vindecați atunci când s-a rugat pentru ei, dar sunt sigur că de multe ori el nu vedea rezultatul dorit – sunt sigur că s-a rugat pentru problemele de stomac a lui Timotei dar fără succes (1). El singur avea probleme de sănătate (2) – și chiar dacă cred că „ghimpul său în carne” se referă la persecuție, rugăciunile lui au fost răspunse cu: „Harul Meu îţi este de ajuns, căci puterea Mea este făcută desăvârşită în slăbiciune”. (3) 

Pavel a profețit, dar chiar și așa, a fost conștient de limitări:

Căci cunoaştem în parte şi profeţim în parte, însă, atunci când va veni ce este desăvârşit, ceea ce există doar în parte se va sfârşi.
1 Corintieni 13:9-10

Perfectul urmează să vină, dar asta nu l-a oprit pe Pavel, și nu ar trebui să ne oprească nici pe noi să căutăm darurile, deoarece: 

„Mana” pentru astăzi:

Duhul Sfânt este perfect și în el ne mișcăm.

————————————— 
(1) 1 Timotei 5:23 
(2) Galateni 4:13-15 
(3) 2 Corintieni 12:9