ჩვენს შესახებ

ხსნის არმია ქრისტიანული ეკლესიის განუყოფელი ნაწილია განსხვავებული მართვის და საქმიანობის სისტემით. ხსნის არმიის დოქტრინები ირეკლავს ქრისტიანული რწმენის მრწამსს და ხაზს უსვამს უფლის გადარჩენის გეგმას. ჩვენი მიზანია „ქრისტიანული რელიგიის წარმოჩენა.. განათლებაში, მიუსაფართა დახმარებაში, და სხვა საქველმოქმედო საქმიანობებში, რომელიც ემსახურება საზოგადოებას და კაცობრიობას.“* წაიკითხე მეტი…