20.01.2018

რუმინეთის რეგიონი

რეგიონის ლიდერები

ლეიტ. პოლკოვნიკები ბილ და გილ ჰელები

რუმინეთის რეგიონის სოციალური პროგრამები

სოციალურ ცენტრი „ჯენეზა“ ლასში და პლოიესტში

ჰუმანიტარული დახმარება, პროდუქტები და ცხელი სადილი,

ბავშვთა სპონსორობა

საზოგადოების განვითარების მსახურებები რუმინეთის რეგიონში

სკოლის_შემდგომი პროგრამა ბავშვებისთვის  (4 თემი)
სარეცხის რეცხვის პროგრამა (2 თემი)
მობილური სამედიცინო კლინიკა (1 თემი)
საზოგადოების მხარდამჭერ სხვადასხვა პროექტებს და პროგრამებში ასევე შედის მუსიკის, კომპიუტერის, და ინგლისურის შემსწავლელი კლასები.

რუმინეთის რეგიონის შტაბბინა

Str. Dornei, nr 80, Sector 1
Bucharest/București