20.01.2018

რესურსები მისიისთვის

საერთაშორისო შტაბბინაში მისიის რესურსების მართვის მდივანი კომისარი დენის სვანსბარია. ყველა მასალა მუშავდება და იბეჭდება ხსნის არმიის მაშტაბით ყველა ტერიტორიაზე. გთხოვთ ეწვიოთ ამ გვერდს და ნახოთ რა რესურსები არსებობს თქვენს რეგიონში.

http://www.salvationarmy.org/ihq/missionresources.