ოთხი ფაქტორი, რომელიც ზეგავლენას ახდენს მოძრაობაზე

პოლკოვნიკის ჯოსტინი ნელსენის სიტყვები.

როდესაც გასულ კვირას ვწერდი სწრაფვაზე, მე წარმოვადგინე ოთხი მნიშვნელოვანი ფაქტორიდან პირველი, ჩემი, როგორც ქრისტეს მიმდევრის მისიისა:

1) სწრაფვა
2) ინდივიდუალურობა
3) ნიჭები
4) სულიერი ნიჭები

ეს ყოველივე გახლავთ მოწაფის იდენტურობა. დღეს მე მსურს რამოდენიმე ნააზრევი გაგიზიაროთ ინდიიდუალურობის შესახებ. როდესაც ვკითხულობ, იესომ როგორ აარჩია თორმეტი მოწაფე, რომელთათვისაც უნდა ესწავლებინა სამი წლის განმავლობაში, მე მოხარული ვარ აღმოჩენით, რამდენად გამორჩეული ინდივიდუალურობა ჰქონდათ მათ. მე ასევე მადლობელი ვარ, რომ ლუკა შეგვახსენებს ამის შესახებ.

„თორმეტნიც მასთან იყვნენ, ასევე ზოგი დედაკაციც, რომელნიც განიკურნენ ავი სულებისა და სნეულებებისაგან: მარიამი, მაგდალელად წოდებული, რომლისგანაც შვიდი ეშმაკი გავიდა: იოანა, ჰეროდეს მოურავის ქუზას ცოლი, სუსანა და ბევრი სხვა, რომელნიც ემსახურებოდნენ მას თავიანთი ქონებით.“
ლუკა 8:1ბ-3

მათი მამაკაცი კოლეგების მსგავსად, ქალებიც განსხვავებულნი იყვნენ პიროვნული, სოციალური წარმომავლობისა და სტატუსის მიხედვით. ზოგჯერ, მე ვხვდები ადამიანებს, რომელთაც დაკარგეს მამოძრავებელი ძალა, რადგანაც თქვეს:

„მე არ ვარ მისი მსგავსი!“ 

ისინი საკუთარ თავს სხვა ქრისტიანებს ადარებენ, და ფიქრობენ, რომ მათი ინდივიდუალურობა არ არის შესატყვისი. როდესაც ჩვენ ვუყურებთ მიმდევართა პირველ ჯგუფს, ვხედავთ, რომ წინ წამოწეული არ ყოფილა სტატუსის, სქესის ან ინდივიდუალურობის საკითხი. ექსტრავერტ და იმპულსურ პავლეს შეეძლო თავისუფლად ევლო ინტროვერტი თომას გვერდით, რომელსაც სჭირდებოდა ფაქტების გადამოწმება, სანამ მოძრაობისთვის იქნებოდა მზად. ორივე მათგანისთვის იყო ადგილი იესოს გვერდით – როდესაც თომა მოძრაობდა, იგი სწორი მიმართულებით მოძრაობდა, ასევე მოძრაობდა იგი არასწორი მიმართულებითაც. ამავე დროს, გაიაზრებდა, რომ არასწორ გზას ადგა, იესოსთან დასაბრუნებელი გზა ღია იყო. იესოსთან ახლო ურთიერთობით, ჩვენი ინდივიდუალურობა დაიხვეწება, და დაცული იქნება გასაოცარი ნიუანსები.

„ციური მანნა“ დღეისათვის:

იესოში ყველასთვისაა ადგილი.