20.01.2018

მოლდოვის დივიზია

 

დივიზიის ლიდერები

მაიორი ანდრეი და ოლგა ინუტოჩკინი

მოლდოვის დივიზიის სოციალური პროგრამები

ჰუმანიტარული დახმარება; საკვები პროდუქტების და სასწრაფო დახმარების ნივთების განაწილება; ‘დორკასის’ პროექტით გათვალისწინებული ხანსაზმულთა ‘შვილება“; ბავშვთა სპონსორობა. 

საზოგადოების განვითარების მსახურებები მოლდოვის დივიზიაში

სკოლის_შემდგომი პროგრამა ბავშვებისთვის (7 თემში)
ბავშვთა შაბათ-კვირის  კლუბი  (1 თემი)
მობილური სამედიცინო კლინიკა (12 თემი)
პატიმარ ქალთა განათლების პროექტი (1 თემი)
საზოგადოების მხარდამჭერ სხვადასხვა პროექტებს და პროგრამებში ასევე შედის პროგრამა სალი ანა „სხვები“; კომპიუტერის შემსწავლელი კლასი და განათლებისთვის სტიპენდიის გრანტი.

მოლდოვის დივიზიის შტაბბინა

Chisinau, Petru Movila #19;

Postal address: Armata Salvarii,

Moldova: Chisinau, 2004, PO Box 412;

Tel: (37322) 237972

The Salvation Army Moldova